Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946
Ngành nghề đào tạo
Thư ký văn phòng; quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng; làm việc cho các công ty máy tính; thiết kế quảng cáo; xây dựng và quản trị website; quản lý phòng Internet; quản lý mạng LAN
Mục tiêu Đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:
* Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.
* Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.
* Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.
Kiến thức:
-Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính.
- Có đủ năng lực để phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong máy vi tính.
Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho ngư­ời học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, ...
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn