Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Phòng Công tác HS - SV

(18/02/2011)

 I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Phòng Công tác sinh viên.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, số 1022 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

- Số điện thoại: 02973.928.161

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên (HSSV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên và các hoạt động khác.

- Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tốt với Đoàn trường trong công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh – sinh viên toàn trường. Nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của học sinh – sinh viên để đề xuất các chủ trương biện pháp, kế hoạch giáo dục.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để học sinh – sinh viên nắm được các tình hình và chủ trương của nhà trường và của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, những hoạt động liên quan đến học sinh – sinh viên với hình thức phong phú và thiết thực.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa để tiếp nhận học sinh - sinh viên trúng tuyển; tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khoá  và “ Sinh hoạt chính trị hè”  đầu năm học cho học sinh - sinh viên.

- Phối hợp sắp xếp, bố trí vào lớp HSSV, lưu trữ hồ sơ và thông tin về HSSV trong quá trình học tập tại trường. Tổ chức làm thẻ học sinh - sinh viên; thẻ bảo hiểm y tế; làm giấy xác nhận là sinh viên của trường để trình địa phương nới cư trú.

- Triển khai và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh - sinh viên như: chính sách miễn giảm học phí, chính sách nội trú; học bổng khuyến khích học tập; học bổng tài trợ; tín dụng đối với học sinh - sinh viên…

- Trực tiếp phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương.. quản lý về an ninh chính trị, trật tự về an toàn xã hội, hướng dẫn học sinh – sinh viên chấp hành pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh – sinh viên.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên theo từng học kỳ và từng năm học.

- Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng những học sinh – sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong các hoạt động xã hội. Tổ chức họp xét và đề nghị khen thưởng HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; họp xét và đề nghị kỷ luật đối với những học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật và quy chế, nội quy của nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn trường các đoàn thể của trường tổ chức các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp và việc làm cho HSSV, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Tổ chức khảo lần vết HSSV sau tốt nghiệp.

III. THÔNG TIN NHÂN SỰ THUỘC PHÒNG

STT

Họ và tên

ĐT di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Nguyễn Thị Thanh

0977.110.671

Trưởng phòng

Ths. QLGD

2

Trần Thị Hữu Hạnh

0946.780.348

Giảng viên

Ths. CNTY

3

Dương Thị Thu Hằng

0918.101.332

 

Cán sự

ĐH. Kế toán

4

Lâm Hoàng Châu

0354.642.008

Nhân viên

CĐ. Kế toán

5

Vũ Văn Đoàn

0913.819.966

Nhân viên

TC. Y sĩ

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn