Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Trung tâm đào tạo lái xe và sát hạch lái xe mô tô

(05/12/2011)

1-Trung tâm Đào tạo lái xe & Sát hạch mô tô:

*  Chức năng:

Căn cứ Quyết định số Quyết định số: 546/QĐ-CĐN ngày 03/08/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kiên giang thành lập Trung tâm đào tạo Lái xe và Sát hạch mô tô, có chức năng nhiệm vụ như sau:

 1. Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để mở các lớp đào tạo lái xe môtô, ôtô, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;
 2. Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý giảng dạy đào tạo lái xe môtô, ôtô, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo đúng chương trình đào tạo, qui định của Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành;
 3. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu Trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa bảo trì thiết bị phương tiện dạy nghề của trung tâm;
 4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng.

*  Nhiệm vụ:

 • Tổ chức tuyển sinh, quản lý và đào tạo các lớp lái xe môtô hạng A1, ôtô hạng B1-B2, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người có nhu cầu bằng mọi hình thức;
 • Công khai quy chế tuyển sinh, mức thu học phí và quản lý đào tạo để viên chức, giáo viên của Trung tâm và người học biết, thực hiện;
 • Tổ chức đào tạo đúng chương trình, giáo trình quản lý thủ tục hồ sơ theo quy định; định kỳ kiểm tra quá trình đào tạo và đề nghị tổ chức kiểm tra, thi cấp chứng chỉ chuyên môn theo đúng qui định của chương trình đào tạo ban hành;
 • Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định của cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấp phép lái xe tàu (Sở Giao Thông Vận Tải Kiên Giang);
 • Thường xuyên chú trọng tăng cường và bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe;
 • Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳ và đột xuất (Báo cáo Tổng cục đường bộ, Cục đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động TB-XH và Ban Giám Hiệu…)
 • Quản lý tài liệu, quản lý đào tạo và lưu trữ theo quy định: có đủ tài liệu phục vụ giảng dạy; các sổ sách, biểu mẫu phục vụ quá trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Nhận hồ sơ đăng ký học, thu phí, học phí theo qui định của pháp luật và nộp về phòng Tài chính kế toán của Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang.
 • Viên chức – Giáo viên của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công, được hưởng mọi quyền lợi theo qui định của pháp luật ban hành và qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường hiện hành.

2. Thông tin đội ngũ giáo viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

Ảnh thẻ

Ghi chú

01

Nguyễn Công Dũng

DĐ: 0917.131416

P.Giám đốc TT

Kỹ sư kinh tế NN

 

02

Nguyễn Hướng Dương

0977.866161

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

03

Lê Minh Đoàn

0941.644561

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

04

Nguyễn Thanh Đông

0939.001982

Giáo viên

ĐH Điện Đ.tử

 

05

Phạm Anh Đức

0943.680268

Giáo viên

ĐH CNTT

 

06

Nguyễn Hoàng Hải (83)

0913.721176

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

07

Hứa Nam Hiếu

0948898571

 

Giáo viên

ĐH Qtri KD

 

08

Danh Văn Hùng

DĐ: 0917.131072

Giáo viên

ĐH Cơ khí

 

9

Dương Thanh Hùng

0942.181419

Giáo viên

TC XD C/đường

 

10

Vũ Trung Kiên

0911488780

Giáo viên

Thợ bậc 3/7

 

11

Vũ Đức Lợi

0919.174577

Giáo viên

CN Luật

 

12

Danh Thùy Ngọc Minh

0939.514142

0973.666655

Giáo viên

Cử nhân Luật

 

13

Trịnh Hoàng Nam

0945.461471

 

Giáo viên

CĐ giáo dục TC

 

14

Nguyễn Thanh Ngoan

0944.262575

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

15

Nguyễn Thanh Quý

0913.917993

 

Giáo viên

CN Qtri KD

 

16

Trương Hoài Tâm

0916.800056

Giáo viên

TC Luật

 

17

Nguyễn Hoàng Tín

0919.505756

Giáo viên

Ks CNTT

 

18

Lê Hoàng Thạnh

0973.813842

Giáo viên

Thợ bậc 4/7

 

19

Phan Thành Thảo

0918.868467

Giáo viên

TC Ktê GTVT

 

20

Võ Quốc Thôi

0916.906690

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

21

Ngô Văn Triệu

0948.124224

Giáo viên

TC xây dựbg

 

22

Trần Phúc Vinh

0949.885299

Giáo viên

CĐ CN ô tô

 

23

Nguyễn Hoàng Phát

0915.992277

Giáo viên

TC Ktoán tin

 

24

Phạm Duy Thể

0978.515495

Giáo viên

Ksư Ckhí ĐL

 

25

Lương Thúy Kim

0947.332287

Viên chức

1987

 

26

Lý Bích Ngân

0949.973767

Viên chức

1984

 

27

Dương Ngọc Hiếu

0914.413148

Giáo viên

Ksư cơ giới Xdỡ

 

28

Võ Phương Nam

0911.091951

Giáo viên

CN Qtri KD

 

29

Đỗ Thanh Sơn

0907.550582

Giáo viên

Ksư XD Cầu đường

 

30

Trần Trọng Thức

0943.391347

Giáo viên

Tc sửa chữa Ôtô

 

31

Nguyễn Hoàng Hải (91)

0919.984929

Giáo viên

Ks cơ khí ôtô

 

32

Vũ Văn Thùy

0913.826169

Giáo viên

Thợ bậc 3/7

 

33

Trần Ngọc Thành

0916.009886

Giáo viên

ĐH Kinh tế Luật

 

34

Chiêm Thu Khánh

0822.414077

Giáo viên

Ksư X/dựng CĐ

 


  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn