Một số văn bản quy định

(23/08/2011)

Một số văn bản của Bộ

STT  SỐ   NỘI DUNG                                                             DOWNLOAD
1 157/2007/QĐ-TTg Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
2 26/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy chế công tác học sinh sinh viên
3 54/2008/QĐ-BLĐTBXH Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện
4 70/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định về việc học bổng khuyến khích học nghề
5 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn giảm học phí
6

29/2010/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số điều của NĐ 49 về miễn giảm học phí

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn