Hotline: (0297).3.814.946

Ban Giám Hiệu

(28/03/2014)

Th.S Nhan Thanh Liêm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0913819877
Email: ntliem@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Nguyễn Văn Thặng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại:
Email: nvthang@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Hồ Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0917488484
Email: hthang@caodangnghekg.edu.vn

  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn
  Thống kê truy cập
  Online 6
  Tổng truy cập 4114168
  Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
  Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
  Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn