Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Đôi ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

(16/10/2020)

1. Quyết định các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường  XEM CHI TIẾT

2. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường.

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn