Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Giới thiệu Khoa Cơ khí

(14/07/2011)

THÔNG TIN KHOA CƠ KHÍ

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại và nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

- Thực hiện quy trình đào tạo, quy chế giảng dạy, bảo đảm thực hiện đúng nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường và quản lý đào tạo của Khoa.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, không ngừng năng cao chất lượng đào tạo

- Quản lý giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng của Khoa; quản lý và đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên thuộc khoa

- Triển khai và quản lý học sinh, sinh viên thực hành, thực tập trong và ngoài trường

- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu Trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung thiết bị, bảo trì thiết bị dạy nghề, mua sắm và thanh toán vật tư thực hành trên tinh thần tiết kiệm

- Giúp Hiệu trưởng đề xuất quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng

2. Thông tin giảng viên thuộc Khoa

TT

Họ và Tên

Số điện thoại DD

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Nguyễn Văn Minh

0918674686

Trưởng Khoa

ThS. Kỹ thuật ô tô

20200811_100044

2

Nguyễn Văn Tràng

0919.933.903

Trưởng BM.CGKL

ThS. CK.CTM

3

Lê Thanh Bảo

0938 123 814

Trưởng BM.CKĐL

KS. Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

4

Trần Minh Diện

0972761437

Giảng viên CGKL

ThS. CK.CTM

5

Lê Thị Nhung

0988349799

Giảng Viên

CN. SPKT

6

Lư Thái Xương

0944 975 354

Giảng viên

KS. Công nghệ kỹ thuật ô tô

7

Nguyễn Minh Nuốl

0945275717

Giảng viên-P.BT. Đoàn Khoa

KS.CK.CTM

20200810_074610_85c7ad28c1ccb86d0b4faa19b689bba9

8

Phạm Đăng Huy

0919522377

Giảng viên-BT.Đoàn Khoa

KS. Công nghệ ôtô

Description: C:UsersAdministratorDownloadsIMG_4141.jpg

9

Nguyễn Tấn Lộc

0907187121

Giảng viên

KS. Công nghệ kỹ thuật ô tô

10

Trịnh Thanh Toàn

0919069658

Giảng viên

KS. Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn