Hotline: (0297).3.814.946
Ngành nghề đào tạo
* Mục tiêu đào tạo: Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán; Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;....
* Mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề học sinh có kiến thức chuyên môn về Kinh tế - xã hội, Tài chánh – tiền tệ, Kế toán, kiểm toán thực hiện được nghiệp vụ kế toán giao dịch. Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiển. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn