Hotline: (0297).3.814.946

Quản trị mạng máy tính - Hệ cao đẳng

(14/04/2011)

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
Tên nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 50480206
    
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

*Đối tượng tuyển sinh:     
  
 Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo qui định hiện hành .

* Mục tiêu Đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng

 • Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.
 • Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

 • Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

 • Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.

 • Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

 • Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý website.

 • Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

 • Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

 • Biết tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

* Vị trí làm việc: quản lý, điều hành một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn