Hotline: (0297).3.814.946

Nghiệp vụ lễ tân - Hệ trung cấp

(17/03/2011)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân.  

Mã nghề: 40810201
    Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

   

 Đối tượng tuyển sinh:     
         + Tốt nghiệp PTTH và tương đương
         + Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.
          Số lượng mô đun môn học: 32.
          Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề.
    

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

      Khóa học huấn luyện cho người học nghề có kiến thức chuyên ngành về khách sạn và các nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ chuyên môn.

      Thực hiện được  các kỹ năng nghiệp vụ Lễ tân khách sạn du lịch. Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, có tính năng động sáng tạo trong hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, phải rèn luyện nâng cao sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng  làm việc trong các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hoặc làm việc Lễ tân trong văn phòng thương mại, văn phòng cơ quan. Sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học liên thông trình độ cao hơn để đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của đất nước.
 

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
      + Kiến thức:
- Xác định được những kiến thức cơ bản về văn hóa lịch sử, tài nguyên du lịch của Việt nam.
- Vận dụng được nguyên tắc chuyên môn về tiếp nhận khách đặt phòng tại khách sạn.
- Mô tả được những kiến thức cơ bản về cơ sở lưu trú và tổ chức kinh doanh tại khách sạn.
- Nhận biết được đặc điểm văn hóa ẩm thực của Việt nam và một số quốc gia trên thế giới.
- Ứng dụng được luật kinh doanh du lịch vào nghề nghiệp.
     + Kỹ năng:
    - Thực hiện được việc đặt phòng và làm thủ tục nhận phòng cho khách tại khách sạn.
    - Ứng dụng được giao tiếp với khách và giải quyết được phàn nàn cho khách.
    - Sử dụng thành thạo tin học và ngoại ngữ vào nghề nghiệp.
    - Ứng dụng được việc trả phòng và thực hiện được thanh toán cho khách.
    - Lập được báo cáo lễ tân.
    - Tổ chức được tour du lịch theo nhu cầu của khách tại khách sạn.
    - Thực hiện được các công tác cần thiết trong một sự kiện.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:
      + Chính trị đạo đức:
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
- Yêu nghề, có kiến thức chuyên môn và tác phong làm việc của một nhân viên lễ tân  trong xã hội hiện đại. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.
- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng với nhu cầu của công việc.
       + Thể chất, quốc phòng:
Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Hiểu được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Điền kinh, bóng đá,…
Nhận biết được cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ.
Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an.
Có ý thức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu là:
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Thời gian học tập: 83 tuần
- Thời gian thực học: 2.550 giờ.
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 7 tuần ( trong đó: 3 tuần ôn và thi tốt nghiệp)
2. Phân bổ thời gian tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung:     210 giờ
- Thời gian học các môn đào tạo nghề: 2.340 giờ.
+  Thời gian học các môn cơ sở: 690 giờ.
+  Thời gian học các môn chuyên ngành: 970 giờ.
+  Thời gian học các môn học tự chọn: 680 giờ.
Các môn văn hóa: 1200 giờ theo qui định.


 III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, ĐÀO TẠO THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN.
 

MÃ MÔN HỌC, MÔ

ĐUN

CÁC MÔN HỌC, MÔĐUN

Tổng số (g)

Lý thuyết (g)

Thực hành (g)

Kiểm tra (h)

I CÁC MÔN HỌC CHUNG 210 145 52 13

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

14

0

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

29

15

1

MH 05

Tin học

30

20

7

3

MH 06

Anh văn

60

57

0

3

II

CÁC MÔN HỌC, MÔĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

 

 

 

 

II.1

CÁC MÔN CƠ SỞ

690

449

183

58

MH 07

Tổng quan du lịch

45

30

12

3

MH 08

Tổng quan cơ sở lưu trú

30

27

0

3

MH 09

Markting du lịch

30

27

0

3

MH 10

Tâm lý du lịch

30

27

0

3

MH 11

Kỹ năng giao tiếp

45

27

16

2

MH 12

Ngoại ngữ chuyên ngành

210

110

80

20

MH 13

Tổ chức kinh doanh khách sạn

45

42

0

3

MH 14

Lịch sử văn hóa Việt Nam

60

45

12

3

MH 15

Kế toán đại cương

30

12

15

3

MH 16

Địa lý du lịch

30

27

0

3

MH 17

Nghiệp vụ thanh toán

30

9

18

3

MH 18

Nghiệp vụ văn phòng

45

24

18

3

MH 19

Tổ chức nghiệp vụ lưu trú

30

15

12

3

MH 20

Luật kinh doanh du lịch

30

27

0

3

II. 2.

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

970

70

857

43

MH 21

Tổng quan nghiệp vụ lễ tân

120

8

104

8

MH 22

Đăng ký giữ chỗ

220

8

204

8

MH 23

Đón tiếp và đăng ký khách

160

8

144

8

MH 24

Phục vụ khách lưu trú

160

8

144

8

MH 25

Trả phòng và thanh toán

120

8

104

8

MH 26

Tin học ứng dụng

60

30

27

3

MH 27

Thực hành  chuyên ngành

130

0

130

 

III

CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

680

61

589

30

MH 28

Tổ chức tour du lịch

90

16

68

6

MH 29

Văn hóa ẩm thực

90

15

67

8

MH 30

Tổ chức sự kiện

90

15

67

8

MH 31

Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa.

90

15

67

8

MH 32

Thực tập tốt nghiệp

320

0

320

0

 

TỔNG CỘNG

2.550

725

1.681

144

 


                                                                                   

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn