Hotline: (0297).3.814.946

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

(18/02/2011)

A.   Chức năng và nhiệm vụ:

          1.Chức năng:

            - Phòng kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Ban Giám Hiệu về lập kinh phí các nguồn đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên kết. Lập dự toán thu chi các ngành nghề đào tạo của trường.        

          2. Nhiệm vụ:

           - Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

          + Lập dự toán thu-chi các ngành nghề đào tạo dài hạn và liên kết

          + Cân đối các nguồn thu –chi của trường.

          + Lập báo cáo quyết toán các nguồn cuối năm.

          + Quản lý các nguồn thu như học phí và các nguồn thu từ các lớp liên kết.

          + Lập dự toán xin cấp kinh phí hàng năm

          + Thanh toán và quyết toán các nguồn: Khoán chi, không khoán chi, nguồn thu học phí và nguồn liên kết đào tạo các ngành.

           - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.   

B. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ Và tên

Chức Vụ

Điện thoại

Email

(@caodangnghekg.edu.vn)

1 Võ Thành Đông Trưởng phòng

016 99 789 664

vtdong@caodangnghekg.edu.vn

dongkg@yahoo.com.vn

1

Lê Trần Như Thủy

Phó trưởng phòng

0917277514

ltnthuy

2

Khưu Thùy Oanh

Kế toán thanh toán

0978070076

ktoanh

3

Phạm Thu Trang

Thủ ủy

0988988129

pttrang

4

Phan Thành rớt

Chuyên viên

093 92 75 884

ptrot

C.Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu A - Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang - 1022 Nguyễn Trung Trực – Phường An Hòa – TP.Rạch giá – Kiên Giang

- Điện thoại: 02973.816.865

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn