Tuyên Truyền Đề Án Phát Triển Ứng Dụng Dữ Liệu Về Dân Cư, Định Danh Và Xác Thực Điện Tử Phục Vụ Chuyển Đổi Số Quốc Gia (Đề Án 06)

(15/12/2022)

Nhằm triển khai thực hiện chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, đồng thời nâng cao hiệu quả việc thực hiện Đề án 06: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sáng ngày 10/12/2022, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang phối hợp cùng Đoàn Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền Đề án 06: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đến toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên trong nhà trường, với mong muốn nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Tại buổi tuyên truyền đồng chí Thiếu tá Trương Văn Quốc – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã chia sẻ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID và tài khoản dịch vụ công đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Cánbộ viên chức giáo viên và ĐVTNtrong nhà trường cũng đượcđồngchí Trương Văn Quốc cùng các đồng chí thanh niên của Đoàn Công an Tỉnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Thiếu tá Trương Văn Quốc – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã chia sẻ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID

Trong thời gian tới, đoàn trường cũng sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, khuyến khích CBGV và ĐVTN cài đặt và sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID để tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền:

Các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh hướng dẫn viên chức giáo viên và các bạn Học sinh – sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

XUÂN NGA

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 18)    1 2 3 4 >>>