Copyright © 2010 - 2015, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (077).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (077).3.814.946
Email: info@caodangnghekg.edu.vn

phim le

phim bo

phim hoat hinh

phim chieu rap

phim han quoc

phim hai huoc

phim hanh dong

gao dinh duong

gao sach

gao mam

gao thom

may han tig

may han hong ky

may han dien tu hong ky

thiet ke namecard

thiet ke logo

thiet ke thuong hieu

Thông báo đối chiếu hồ sơ học Nghề
(30/06/2011)

Để kiểm tra và đối chiếu hồ sơ học Nghề, Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang thông báo đến tất cả học sinh các lớp hệ A, niên khóa 2010-2012(Khóa 8) những nội dung sau:

I.   Thời gian nộp và đối chiếuTừ ngày 01/07/2011đến ngày 29/07/2011.

II. Địa điểm nhận hồ sơ đối chiếu:Phòng Quản lí học sinh

III. Đối tượng đối chiếu:

Tất cả học sinh của các lớp Hệ A, niên khóa 2010-2012 (Khóa 8) phải nộp bằng tốt nghiệp THCS(nếu rớt tốt nghiệp THPT)bản chính, bằng tốt nghiệp THPTbản chính , giấy khai sinh bản chính, sổ hộ khẩu bản chính, học bạ THPT bản chính để kiểm tra và đối chiếu.

*Ghi chú:   Đây là căn cứ để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp nghề, đề nghị các học sinh nộp hồ sơ đối chiếuđúng thời gian quy định. Những trường hợp nộp sau thời gian trên, học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                   Những học sinh mới đậu tốt nghiệp THPT năm 2011 nộp bổ sung bản pho to công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

                                                                      Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2011

                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                            
 

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1309406375