Copyright © 2010 - 2015, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (077).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (077).3.814.946
Email: info@caodangnghekg.edu.vn

phim le

phim bo

phim hoat hinh

phim chieu rap

phim han quoc

phim hai huoc

phim hanh dong

gao dinh duong

vay tin chap prudential

may han tig

Lịch Đào Tạo Lái Xe MôTô 2 Bánh Hạng A1 Tháng 12/2012
(26/12/2012)

LỊCH GIẢNG DẠY LUẬT LÁI XE MÔTÔ 2 BÁNH HẠNG A1

Tháng 12/2012

TT

Giáo viên giảng dạy

Địa điểm

Số lượng

Ngày học

Ngày thi

1

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

29-30/11/2012

4/12/2012

2

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

11-12/12/2012

13/12/2012

3

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

20-21/12/2012

24/12/2012

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1356515541