Copyright © 2010 - 2015, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (077).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (077).3.814.946
Email: info@caodangnghekg.edu.vn
Lịch Đào Tạo Lái Xe MôTô 2 Bánh Hạng A1 Tháng 12/2012
(26/12/2012)

LỊCH GIẢNG DẠY LUẬT LÁI XE MÔTÔ 2 BÁNH HẠNG A1

Tháng 12/2012

TT

Giáo viên giảng dạy

Địa điểm

Số lượng

Ngày học

Ngày thi

1

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

29-30/11/2012

4/12/2012

2

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

11-12/12/2012

13/12/2012

3

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

20-21/12/2012

24/12/2012

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1356515541