Copyright © 2010 - 2015, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (077).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (077).3.814.946
Email: info@caodangnghekg.edu.vn

may han

may bien ap

may han que

may han tig

nam lim xanh tien phuoc

nam lim xanh quang nam

nam lim xanh

may han hong ky

may han dien tu hong ky

gao sach

gao mam

gao thom

gao dinh duong

thiet ke namecard

thiet ke logo

thiet ke thuong hieu

Lịch Đào Tạo Lái Xe MôTô 2 Bánh Hạng A1 Tháng 12/2012
(26/12/2012)

LỊCH GIẢNG DẠY LUẬT LÁI XE MÔTÔ 2 BÁNH HẠNG A1

Tháng 12/2012

TT

Giáo viên giảng dạy

Địa điểm

Số lượng

Ngày học

Ngày thi

1

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

29-30/11/2012

4/12/2012

2

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

11-12/12/2012

13/12/2012

3

Phan Thành Thảo

Trường CĐ Nghề

400

20-21/12/2012

24/12/2012

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1356515541