Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Bộ môn Du lịch
(21/01/2013)

Bộ môn Du lịch được thành lập ngày 22 tháng 09 năm 2011 theo quyết định số 336/QĐ-CĐN là bộ môn trực thuộc trường. Qua 2 năm phát triển và trưởng thành với sự nỗ lực của thầy và trò bộ môn Du lịch đã đạt được thành tích như: Tập thể lao động tiên tiến,

Giáo viên BM

Học sinh - Sinh viên

 100% giáo viên ở bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỉnh đoàn trao tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng thanh niên năm 2012.

Bên cạnh những thành tích đạt được, bộ môn Du lịch còn được chọn là 1 trong 5 nghề của trường là nghề trọng điểm cấp khu vực (asean). Do vậy, được Tổng cục dạy nghề đầu tư về chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho giảng dạy. Cùng với sự phát triển của trường thì độ ngũ giáo viên Bộ môn không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề trong và ngoài nước.

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1358779555