Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Danh Sách HSSV Vào Chung Kết Olympic Tin Học Lần Thứ 1 Năm 2017 - 2018
(24/01/2018)

Danh sách kết quả vòng thi sơ tuyển vui lòng xem tại bảng thông báo của Trường trước dãy nhà B1.

Vòng thi chung kết được diễn ra lúc 7h30 ngày 27/01/2018 tại phòng máy Thư viện trường CĐN Kiên Giang.

Các thí sinh trúng tuyển vào vòng chung kết xem lại quy định của vòng thi chung kết để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

URL: http://www.caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1516815539