Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Công tác xã hội

(18/10/2020)

CÔNG TÁC XÃ HỘI

* Chuẩn đầu ra: học sinh sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn như sau:

- Kiến thức: Trình bày được các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng. Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, truyền thông và vận động xã hội. Có kiến thức công thức công tác xã hội với các đối tượng cụ thể như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có sử dụng ma túy, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường , người nghèo, người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Kỹ năng: thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá thu thập thông tin. Có khả năng tham mưu cấp trên tổ chức trợ giúp đối tượng, biết cách ghi và lưu trữ hồ sơ đối tượng. Tổ chức họp dân để huy động nguồn lực và xác định vấn đề ưu tiên, xây dựng dự án phát triển cộng đồng. Vận dụng kiến thức vào giải quyết những trường hợp cụ thể, Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của hộ nghèo. Biện hộ, vận động nguồn lực chăm sóc người có và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật về việc làm, về vật chất và tạo tiện nghi cho người khuyết tật. Tham vấn cho các đối tượng và người thân của họ về các cách chăm sóc sức khỏe tâm thần.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: hỗ trợ thân chủ lên kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch của thân chủ. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của thân chủ. Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự tin khi tiếp cận với những ca khó hơn.

* Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Làm việc ở cơ quan thương binh xã hội từ cấp huyện đến xã (phường), các tổ chức đoàn thể, hội, hiệp hội, các cơ sở bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trợ giúp đối tượng và cộng đồng tại Việt Nam; làm việc trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn